ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

00:03

Lounge երաժշտություն

02:00

«Հոգեբանությունը կյանքում» (կրկնություն)

03:00

Հայկական ազգային երաժշտություն

04:00

Չտեսնող երաժիշտների կատարումներ

05:00

Ռետրո երաժշտություն

06:00

«Սովորենք շախմատ խաղալ» (կրկնություն)

10:00

«Սպորտը և մենք»(կրկնություն)

12:00

«Դու կարող ես»(կրկնություն)

14:00

«Սովորենք շախմատ խաղալ»(կրկնություն)

15:00

Չտեսնող երաժիշտների կատարումներ

16:00

Հոգեբանությունը կյանքում»(կրկնություն)

18:00

Հայերեն աուդիոգիրք

19:00

Հայկական ազգային երաժշտություն

20:00

«Հաղորդում փոքրիկների համար»(Հեքիաթներ)

20:30

Տիֆլո Մուլտֆիլմ(ռուսերենով)

21:30

«Դեպի ինքնուրույնություն»

23:00

«Դեպի ինքնուրույնություն»(կրկնություն)

23:30

Lounge երաժշտություն

00:03

Lounge երաժշտություն

02:00

«Սպորտը և մենք» (կրկնություն)

03:00

Հայկական ազգային երաժշտություն

04:00

Չտեսնող երաժիշտների կատարումներ

05:00

Ռետրո երաժշտություն

06:00

«Սովորենք շախմատ խաղալ» (կրկնություն)

10:00

«Հոգեբանությունը կյանքում» (կրկնություն)

12:00

«Իմ համալսարանները» (կրկնություն)

14:00

«Սովորենք շախմատ խաղալ» (կրկնություն)

15:00

Չտեսնող երաժիշտների կատարումներ

16:00

«Սպորտը և մենք» (կրկնություն)

18:00

Հայերեն աուդիոգիրք

19:00

Հայկական ազգային երաժշտություն

20:00

«Հաղորդում փոքրիկների համար» (Հեքիաթներ)

20:30

Տիֆլո Մուլտֆիլմ (ռուսերենով)

21:30

«Դու կարող ես»

23:00

«Դու կարող ես» (կրկնություն)

23:30

Lounge երաժշտություն

00:03

Lounge երաժշտություն

02:00

«Դու կարող ես» (կրկնություն)

03:00

Հայկական ազգային երաժշտություն

04:00

Չտեսնող երաժիշտների կատարումներ

05:00

Ռետրո երաժշտություն

06:00

«Սովորենք շախմատ խաղալ» (կրկնություն)

10:00

«Դեպի ինքնուրույնություն» (կրկնություն)

12:00

«Սպորտը և մենք» (կրկնություն)

14:00

«Սովորենք շախմատ խաղալ» (կրկնություն)

15:00

Չտեսնող երաժիշտների կատարումներ

16:00

«Դու կարող ես» (կրկնություն)

18:00

Հայերեն աուդիոգիրք

19:00

Հայկական ազգային երաժշտություն

20:00

«Հաղորդում փոքրիկների համար» (Հեքիաթներ)

20:30

Տիֆլո Մուլտֆիլմ (ռուսերենով)

21:30

«Հոգեբանությունը կյանքում»

23:00

«Հոգեբանությունը կյանքում» (կրկնություն)

23:30

Lounge երաժշտություն

00:03

Lounge երաժշտություն

02:00

«Դու կարող ես» (կրկնություն)

03:00

Հայկական ազգային երաժշտություն

04:00

Չտեսնող երաժիշտների կատարումներ

05:00

Ռետրո երաժշտություն

06:00

«Սովորենք շախմատ խաղալ» (կրկնություն)

10:00

«Իմ համալսարանները» (կրկնություն)

12:00

«Խնդիր և լուծում» (կրկնություն)

14:00

«Սովորենք շախմատ խաղալ» (կրկնություն)

15:00

Չտեսնող երաժիշտների կատարումներ

16:00

«Իմ համալսարանները» (կրկնություն)

18:00

«Սովորենք շախմատ խաղալ» (կրկնություն)

19:00

Հայկական ազգային երաժշտություն

20:00

«Հաղորդում փոքրիկների համար» (Հեքիաթներ)

20:30

Տիֆլո Մուլտֆիլմ (ռուսերենով)

21:30

«Սպորտը և մենք»

23:00

«Սպորտը և մենք» (կրկնություն)

23:30

Lounge երաժշտություն

00:03

Lounge երաժշտություն

02:00

«Դեպի ինքնուրույնություն»(կրկնություն)

03:00

Հայկական ազգային երաժշտություն

04:00

Չտեսնող երաժիշտների կատարումներ

05:00

Ռետրո երաժշտություն

06:00

«Սովորենք շախմատ խաղալ» (կրկնություն)

10:00

«Խնդիր և լուծում» (կրկնություն)

12:00

«Հոգեբանությունը կյանքում»(կրկնություն)

14:00

«Սովորենք շախմատ խաղալ»

15:00

Չտեսնող երաժիշտների կատարումներ

16:00

«Դեպի ինքնուրույնություն»(կրկնություն)

18:00

Հայերեն աուդիոգիրք

19:00

Հայկական ազգային երաժշտություն

20:00

«Հաղորդում փոքրիկների համար»(Հեքիաթներ)

20:30

Տիֆլո Մուլտֆիլմ(ռուսերենով)

21:30

«Իմ համալսարանները»

23:00

«Իմ համալսարանները»(կրկնություն)

23:30

Lounge երաժշտություն

00:03

Էլեկտրոնային երաժշտություն(Տրանս)

02:00

«Իմ համալսարանները»(կրկնություն)

03:00

Հայկական ազգային երաժշտություն

04:00

Էլեկտրոնային երաժշտություն(Տրանս)

06:00

«Սովորենք շախմատ խաղալ»(կրկնություն)

10:00

«Դու կարող ես»(կրկնություն)

12:00

«Դեպի ինքնուրույնություն»(կրկնություն)

14:00

«Սովորենք շախմատ խաղալ»(կրկնություն)

15:00

Չտեսնող երաժիշտների կատարումներ

16:00

«Իմ համալսարանները»(կրկնություն)

18:00

Հայերեն աուդիոգիրք

19:00

Հայկական ազգային երաժշտություն

20:00

«Հաղորդում փոքրիկների համար»(Հեքիաթներ)

21:00

Տիֆլո Մուլտֆիլմ(ռուսերենով)

22:30

«Խնդիր և լուծում»

23:30

Էլեկտրոնային երաժշտություն (Տրանս)

00:03

Էլեկտրոնային երաժշտություն(Տրանս)

02:00

«Խնդիր և լուծում» (կրկնություն)

03:00

Հայկական ազգային երաժշտություն

04:00

Էլեկտրոնային երաժշտություն(Տրանս)

06:00

«Սովորենք շախմատ խաղալ»(կրկնություն)

08:00

«Դու կարող ես»(կրկնություն)

10:00

«Սպորտը և մենք» (կրկնություն)

12:00

«Իմ համալսարանները» (կրկնություն)

14:00

«Խնդիր և լուծում» (կրկնություն)

15:00

«Հոգեբանությունը կյանքում» (կրկնություն)

16:00

«Դու կարող ես» (կրկնություն)

18:00

Հայերեն աուդիոգիրք

19:00

Հայկական ազգային երաժշտություն

20:00

«Հաղորդում փոքրիկների համար»(Հեքիաթներ)

21:00

Տիֆլո Մուլտֆիլմ(ռուսերենով)

22:30

«Հոգեբանությունը կյանքում» (կրկնություն)

23:00

Էլեկտրոնային երաժշտություն (Տրանս)

+ ԵՐԿ
00:03

Lounge երաժշտություն

02:00

«Հոգեբանությունը կյանքում» (կրկնություն)

03:00

Հայկական ազգային երաժշտություն

04:00

Չտեսնող երաժիշտների կատարումներ

05:00

Ռետրո երաժշտություն

06:00

«Սովորենք շախմատ խաղալ» (կրկնություն)

10:00

«Սպորտը և մենք»(կրկնություն)

12:00

«Դու կարող ես»(կրկնություն)

14:00

«Սովորենք շախմատ խաղալ»(կրկնություն)

15:00

Չտեսնող երաժիշտների կատարումներ

16:00

Հոգեբանությունը կյանքում»(կրկնություն)

18:00

Հայերեն աուդիոգիրք

19:00

Հայկական ազգային երաժշտություն

20:00

«Հաղորդում փոքրիկների համար»(Հեքիաթներ)

20:30

Տիֆլո Մուլտֆիլմ(ռուսերենով)

21:30

«Դեպի ինքնուրույնություն»

23:00

«Դեպի ինքնուրույնություն»(կրկնություն)

23:30

Lounge երաժշտություն

+ ԵՐՔ
00:03

Lounge երաժշտություն

02:00

«Սպորտը և մենք» (կրկնություն)

03:00

Հայկական ազգային երաժշտություն

04:00

Չտեսնող երաժիշտների կատարումներ

05:00

Ռետրո երաժշտություն

06:00

«Սովորենք շախմատ խաղալ» (կրկնություն)

10:00

«Հոգեբանությունը կյանքում» (կրկնություն)

12:00

«Իմ համալսարանները» (կրկնություն)

14:00

«Սովորենք շախմատ խաղալ» (կրկնություն)

15:00

Չտեսնող երաժիշտների կատարումներ

16:00

«Սպորտը և մենք» (կրկնություն)

18:00

Հայերեն աուդիոգիրք

19:00

Հայկական ազգային երաժշտություն

20:00

«Հաղորդում փոքրիկների համար» (Հեքիաթներ)

20:30

Տիֆլո Մուլտֆիլմ (ռուսերենով)

21:30

«Դու կարող ես»

23:00

«Դու կարող ես» (կրկնություն)

23:30

Lounge երաժշտություն

+ ՉՐՔ
00:03

Lounge երաժշտություն

02:00

«Դու կարող ես» (կրկնություն)

03:00

Հայկական ազգային երաժշտություն

04:00

Չտեսնող երաժիշտների կատարումներ

05:00

Ռետրո երաժշտություն

06:00

«Սովորենք շախմատ խաղալ» (կրկնություն)

10:00

«Դեպի ինքնուրույնություն» (կրկնություն)

12:00

«Սպորտը և մենք» (կրկնություն)

14:00

«Սովորենք շախմատ խաղալ» (կրկնություն)

15:00

Չտեսնող երաժիշտների կատարումներ

16:00

«Դու կարող ես» (կրկնություն)

18:00

Հայերեն աուդիոգիրք

19:00

Հայկական ազգային երաժշտություն

20:00

«Հաղորդում փոքրիկների համար» (Հեքիաթներ)

20:30

Տիֆլո Մուլտֆիլմ (ռուսերենով)

21:30

«Հոգեբանությունը կյանքում»

23:00

«Հոգեբանությունը կյանքում» (կրկնություն)

23:30

Lounge երաժշտություն

+ ՀՆԳ
00:03

Lounge երաժշտություն

02:00

«Դու կարող ես» (կրկնություն)

03:00

Հայկական ազգային երաժշտություն

04:00

Չտեսնող երաժիշտների կատարումներ

05:00

Ռետրո երաժշտություն

06:00

«Սովորենք շախմատ խաղալ» (կրկնություն)

10:00

«Իմ համալսարանները» (կրկնություն)

12:00

«Խնդիր և լուծում» (կրկնություն)

14:00

«Սովորենք շախմատ խաղալ» (կրկնություն)

15:00

Չտեսնող երաժիշտների կատարումներ

16:00

«Իմ համալսարանները» (կրկնություն)

18:00

«Սովորենք շախմատ խաղալ» (կրկնություն)

19:00

Հայկական ազգային երաժշտություն

20:00

«Հաղորդում փոքրիկների համար» (Հեքիաթներ)

20:30

Տիֆլո Մուլտֆիլմ (ռուսերենով)

21:30

«Սպորտը և մենք»

23:00

«Սպորտը և մենք» (կրկնություն)

23:30

Lounge երաժշտություն

+ ՈւՐԲ
00:03

Lounge երաժշտություն

02:00

«Դեպի ինքնուրույնություն»(կրկնություն)

03:00

Հայկական ազգային երաժշտություն

04:00

Չտեսնող երաժիշտների կատարումներ

05:00

Ռետրո երաժշտություն

06:00

«Սովորենք շախմատ խաղալ» (կրկնություն)

10:00

«Խնդիր և լուծում» (կրկնություն)

12:00

«Հոգեբանությունը կյանքում»(կրկնություն)

14:00

«Սովորենք շախմատ խաղալ»

15:00

Չտեսնող երաժիշտների կատարումներ

16:00

«Դեպի ինքնուրույնություն»(կրկնություն)

18:00

Հայերեն աուդիոգիրք

19:00

Հայկական ազգային երաժշտություն

20:00

«Հաղորդում փոքրիկների համար»(Հեքիաթներ)

20:30

Տիֆլո Մուլտֆիլմ(ռուսերենով)

21:30

«Իմ համալսարանները»

23:00

«Իմ համալսարանները»(կրկնություն)

23:30

Lounge երաժշտություն

+ ՇԲԹ
00:03

Էլեկտրոնային երաժշտություն(Տրանս)

02:00

«Իմ համալսարանները»(կրկնություն)

03:00

Հայկական ազգային երաժշտություն

04:00

Էլեկտրոնային երաժշտություն(Տրանս)

06:00

«Սովորենք շախմատ խաղալ»(կրկնություն)

10:00

«Դու կարող ես»(կրկնություն)

12:00

«Դեպի ինքնուրույնություն»(կրկնություն)

14:00

«Սովորենք շախմատ խաղալ»(կրկնություն)

15:00

Չտեսնող երաժիշտների կատարումներ

16:00

«Իմ համալսարանները»(կրկնություն)

18:00

Հայերեն աուդիոգիրք

19:00

Հայկական ազգային երաժշտություն

20:00

«Հաղորդում փոքրիկների համար»(Հեքիաթներ)

21:00

Տիֆլո Մուլտֆիլմ(ռուսերենով)

22:30

«Խնդիր և լուծում»

23:30

Էլեկտրոնային երաժշտություն (Տրանս)

+ ԿՐԿ
00:03

Էլեկտրոնային երաժշտություն(Տրանս)

02:00

«Խնդիր և լուծում» (կրկնություն)

03:00

Հայկական ազգային երաժշտություն

04:00

Էլեկտրոնային երաժշտություն(Տրանս)

06:00

«Սովորենք շախմատ խաղալ»(կրկնություն)

08:00

«Դու կարող ես»(կրկնություն)

10:00

«Սպորտը և մենք» (կրկնություն)

12:00

«Իմ համալսարանները» (կրկնություն)

14:00

«Խնդիր և լուծում» (կրկնություն)

15:00

«Հոգեբանությունը կյանքում» (կրկնություն)

16:00

«Դու կարող ես» (կրկնություն)

18:00

Հայերեն աուդիոգիրք

19:00

Հայկական ազգային երաժշտություն

20:00

«Հաղորդում փոքրիկների համար»(Հեքիաթներ)

21:00

Տիֆլո Մուլտֆիլմ(ռուսերենով)

22:30

«Հոգեբանությունը կյանքում» (կրկնություն)

23:00

Էլեկտրոնային երաժշտություն (Տրանս)