You can

This program is dedicated to people with disabilities (particularly blinds and visually impaired) who, despite their physical problems, have achieved great heights and achievements in the global and Armenian reality.

The program will present the lives and works of these people, their achievements, their difficult path and fame.

The author hopes that the perseverance and unwavering will of the characters presented will set an example for other people with physical problems on the way to achieving their goals and aspirations.

Radio broadcasts

The guest is classical singer Alexander Tsuykov The guest is classical singer Alexander Tsuykov
Louis Braille Louis Braille
Nikoghayos Tigranyan Nikoghayos Tigranyan
The guest is Yerjanik Gevorgyan The guest is Yerjanik Gevorgyan
Ashugh Havasi Ashugh Havasi
Leon Karapetyan Leon Karapetyan
Alexander Suvorov Alexander Suvorov
The guest is psychologist Rudolf Zabrodin The guest is psychologist Rudolf Zabrodin
Yuri Avetisyan Yuri Avetisyan
Arsen Gorgyan Arsen Gorgyan
Simon Hovhannisyan Simon Hovhannisyan
Hovhannes Hovhannisyan Hovhannes Hovhannisyan
Gor Hambardzumyan Gor Hambardzumyan
Andrea Bocelli Andrea Bocelli
Albert Musheghyan Albert Musheghyan
Andranik Kocharyan Andranik Kocharyan
Blind alpinists Blind alpinists

The guest is classical singer Alexander Tsuykov

Louis Braille

Nikoghayos Tigranyan

The guest is Yerjanik Gevorgyan

Ashugh Havasi

Leon Karapetyan

«Դու կարող ես» հաղորդման շրջանակներում այս անգամ Սիփան Ասատրյանը հյուրընկալել է հանրապետական և միջազգային բազմաթիվ մրցույթների և ՀՀ նախագահի երիտասարդական մրցանակի դափնեկիր, Սանկտ Պետերբուրգի սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ բազմաթիվ ելույթներով հանդես եկած Լևոն Կարապետյանը:

Alexander Suvorov

The program is dedicated to the blind and deaf scientist Alexander Suvorov.

The guest is psychologist Rudolf Zabrodin

«Դու կարող ես» հաղորդաշարի ընթացքում հեղինակ Սիփան Ասատրյանն անդրադարձել է այն մարդկանց, ովքեր ապրելով մեր շրջապատում՝ կարողացել են հաղթահարել իրենց բարդույթներն ու հաշմանդամության հետ կապված խնդիրները:
Այդ վառ օրինակներից մեկն էլ Ռուդոլֆ Զաբրոդինն է, ում հետ անմիջական զրույցը կարող եք լսել:

Yuri Avetisyan

The guest is a chess player, creator, Yerjan S. Yuri Avetisyan, director of the Shahnazaryan Cultural Center for the Blind.

Arsen Gorgyan

The guest is 11-year-old Arsen Gorgyan, who has taken the path of music

Simon Hovhannisyan

The program is dedicated to the prominent composer Simon Hovhannisyan.

Hovhannes Hovhannisyan

The guest is Hovhannes Hovhannisyan, who has taken the path of music.

Gor Hambardzumyan

Andrea Bocelli

The program is dedicated to the world-famous singer Andrea Bocelli, who managed to charm the whole world with his voice.

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

Albert Musheghyan

The program is dedicated to the 85th anniversary of the prominent blind scientist Albert Musheghyan.

Andranik Kocharyan

Blind alpinists

Our guests are Patvakan Revazyan, Vrezh Manoukyan and Zhenya Gevorgyan, who have conquered plenty of mountain peaks of Armenia.