Արտակարգ իրավիճակներ

1. Արտակարգ իրավիճակներ Բնածին աղետներ: Ռադիո Մենքի Հյուրն է աղետների ռիսկի նվազեցման ոլորտի մասնագետ Զարուհի Տոնոյանը: