ТЫ МОЖЕШЬ

Эта программа предназначена для людей с ограниченными возможностями (особенно для сллепых и слабовидящих), которые, несмотря на свои физические проблемы, достигли больших высот и достижений в мировой и армянской среде.

Программа представляет жизнь и творчество этих людей, их достижения, их трудный путь к славе.

Авторы надеются, что настойчивость и непоколебимая воля представленных персонажей послужат примером для других людей с физическими проблемами на пути к достижению их целей и стремлений.

РАДИОПЕРЕДАЧИ

В гостях — исполнитель классической музыки Александр Цуйков В гостях — исполнитель классической музыки Александр Цуйков
Луи Брайля Луи Брайля
Никогайос Тигранян Никогайос Тигранян
В гостях Ерджаник Геворгян В гостях Ерджаник Геворгян
Ашуг Хаваси Ашуг Хаваси
Левон Карапетян Левон Карапетян
Александру Суворов Александру Суворов
Гость — психолог Рудольф Забродин Гость — психолог Рудольф Забродин
Юрий Аветисян Юрий Аветисян
Арсен Геворгян Арсен Геворгян
Симон Оганесян Симон Оганесян
Ованнес Оганесян Ованнес Оганесян
Гор Амбарцумян Гор Амбарцумян
Андреа Бочелли Андреа Бочелли
Альберт Мушегян Альберт Мушегян
Андраник Кочарян Андраник Кочарян
Незрячие альпинисты Незрячие альпинисты

В гостях — исполнитель классической музыки Александр Цуйков

Луи Брайля

Никогайос Тигранян

В гостях Ерджаник Геворгян

Ашуг Хаваси

Левон Карапетян

«Դու կարող ես» հաղորդման շրջանակներում այս անգամ Սիփան Ասատրյանը հյուրընկալել է հանրապետական և միջազգային բազմաթիվ մրցույթների և ՀՀ նախագահի երիտասարդական մրցանակի դափնեկիր, Սանկտ Պետերբուրգի սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ բազմաթիվ ելույթներով հանդես եկած Լևոն Կարապետյանը:

Александру Суворов

Программа посвящена слепоглухому ученому Александру Суворову.

Гость — психолог Рудольф Забродин

«Դու կարող ես» հաղորդաշարի ընթացքում հեղինակ Սիփան Ասատրյանն անդրադարձել է այն մարդկանց, ովքեր ապրելով մեր շրջապատում՝ կարողացել են հաղթահարել իրենց բարդույթներն ու հաշմանդամության հետ կապված խնդիրները:
Այդ վառ օրինակներից մեկն էլ Ռուդոլֆ Զաբրոդինն է, ում հետ անմիջական զրույցը կարող եք լսել:

Юрий Аветисян

Гость — шахматист, творец, Юрий Аветисян, директор Культурного центра слепых Шахназарян.

Арсен Геворгян

В гостях — 11-летний Арсен Геворгян, вставший на путь музыки.

Симон Оганесян

Программа посвящена выдающемуся композитору Симону Оганесяну.

Ованнес Оганесян

В гостях Ованес Оганесян, вставший на путь музыки.

Гор Амбарцумян

Андреа Бочелли

Программа посвящена всемирно известному певцу Андреа Бочелли, сумевшему очаровать своим голосом весь мир.

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

Часть 5

Альберт Мушегян

Программа посвящена 85-летию выдающегося слепого ученого Альберта Мушегяна.

Андраник Кочарян

Незрячие альпинисты

Наши гости – Патвакан Ревазян, Вреж Манукян и Женя Геворгян, покорившие множество горных вершин Армении.