Դեպի ինքնուրույնություն

 1. Դեպի ինքնուրույնություն (01) Ինչ է ինքնուրույնությունը:

 2. Դեպի ինքնուրույնություն (02) Տեսողության դերը մարդու կյանքում և դրա խանգարման հետևանքները:

 3. Դեպի ինքնուրույնություն (03) Տեսողության կորուստը և դրա հետևանքները (մասնագիտական քննարկում):

 4. Դեպի ինքնուրույնություն (04) Լսողության նշանակությունը մարդու կյանքում:

 5. Դեպի ինքնուրույնություն (05) Չտեսնողների կյանքում լսողական ընկալման դերը և դրա ճիշտ գործածումը:

 6. Դեպի ինքնուրույնություն (06) Սպիտակ ձեռնափայտ, պատմական ակնարկ:

 7. Դեպի ինքնուրույնություն (07) Սպիտակ փայտիկ: Ծանոթացում փայտիկին, մասնագիտական զրույց սպիտակ ձեռնափայտի վերաբերյալ:

 8. Դեպի ինքնուրույնություն (08) Սպիտակ փայտիկի գործածումը, (մաս 1)

 9. Դեպի ինքնուրույնություն (09) Սպիտակ փայտիկի գործածումը, (մաս 2)

 10. Դեպի ինքնուրույնություն (10) Սպիտակ փայտիկի գործածումը, (մաս 3)

 11. Դեպի ինքնուրույնություն (11) Պարը՝ որպես ինքնուրույնությանը նպաստող գործոն:

 12. Դեպի ինքնուրույնություն (12) Չտեսնողները և հասարակական տրանսպորտը (մաս 1)

 13. Դեպի ինքնուրույնություն (13) Չտեսնողները և հասարակական տրանսպորտը (մաս 2)

 14. Դեպի ինքնուրույնություն (14) Չտեսնողները և մետրոն:

 15. Դեպի ինքնուրույնություն (15) Տիֆլոտեխնիկա Ի՞նչ սարքավորումներ կան, որոնք կենցաղում աջակցում են չտեսնողներին և թույլ տեսնողներին: (մաս 1)

 16. Դեպի ինքնուրույնություն (16) Տիֆլոտեխնիկա Ի՞նչ սարքավորումներ կան, որոնք կենցաղում աջակցում են չտեսնողներին և թույլ տեսնողներին: (մաս 2)

 17. Դեպի ինքնուրույնություն (17) Տիֆլոտեխնիկա Ի՞նչ սարքավորումներ կան, որոնք կենցաղում աջակցում են չտեսնողներին և թույլ տեսնողներին: (մասնագիտական քննարկում)

 18. Դեպի ինքնուրույնություն (18) Չտեսնող երեխաների ծնողների հետագա քայլերը՝ երեխայի տեսողական խնդրի բացահայտումից հետո: Խորհուրդներ՝ չտեսնող երեխա-ծնող հարաբերությունների ճիշտ կառուցման համար:

 19. Դեպի ինքնուրույնություն (19) Հատուկ մանկավարժություն, հիմնադրումը, դեռևս 20-րդ դարի սկզբին հայտնված կարծիքներ՝ ֆիզիկական խնդիր ունեցող անձանց լիարժեք ընդունման վերաբերյալ և վիճակն այսօր: Ֆիզիկական խնդրի սոցիալական կողմը և դրա փոխհատուցումը: Որքանո՞վ է կարևոր փոխհատուցումը ինքնուրույնության ճանապարհին: (մաս 1)

 20. Դեպի ինքնուրույնություն (20) Հատուկ մանկավարժություն, հիմնադրումը, դեռևս 20-րդ դարի սկզբին հայտնված կարծիքներ՝ ֆիզիկական խնդիր ոնեցող անձանց լիարժեք կերպով ընդունման վերաբերյալ և վիճակն այսօր: Ֆիզիկական խնդրի սոցիալական կողմը և դրա փոխհատուցումը: Որքանո՞վ է կարևոր փոխհատուցումը ինքնուրույնության ճանապարհին: (մաս 1)

 21. Դեպի ինքնուրույնություն (21) Ինչպե՞ս պետք է կազմակերպել չտեսնող կամ թույլ տեսնող երեխայի կյանքի առաջին տարին: (մաս 1)

 22. Դեպի ինքնուրույնություն (22) Ինչպե՞ս պետք է կազմակերպել չտեսնող կամ թույլ տեսնող երեխայի կյանքի առաջին տարին: (մաս II)

 23. Դեպի ինքնուրույնություն (23) Ինչո՞վ է առանձնանում երեխայի, և մանավանդ չտեսնող երեխայի կյանքի երկրորդ տարին: Որոնք են  այս փուլում երեխայի ամենաառաջնային խնդիրները, որոնք պետք է լուծվեն ծնողների օգնությամբ:

 24. Դեպի ինքնուրույնություն (23) (Չտեսնող երեխայի զարգացմանն ուղղված աշխատանքներ՝ նրա կյանքի երկրորդ տարում: (մաս 2)

 25. Դեպի ինքնուրույնություն (24) Չտեսնող երեխայի զարգացմանն ուղղված աշխատանքներ՝ նրա կյանքի երկրորդ տարում: (մաս 3)

 26. Դեպի ինքնուրույնություն (25) Չտեսնող երեխայի զարգացմանն ուղղված աշխատանքներ՝ նրա կյանքի երկրորդ տարում: (մաս 4)

 27. Դեպի ինքնուրույնություն (26) Չտեսնող երեխայի զարգացմանն ուղղված աշխատանքներ՝ նրա կյանքի երրրորդ տարում: (մաս 1)

 28. Դեպի ինքնուրույնություն (27) Չտեսնող երեխայի զարգացմանն ուղղված աշխատանքներ՝ նրա կյանքի երրրորդ տարում: (մաս 2)