-
-

Խնդիր և լուծում

 1. Խնդիր և լուծում 01 Ի՞նչ դեր կարող են զբաղեցնել չտեսնողները և թույլ տեսնողները հասարակության մեջ:

 2. Խնդիր և լուծում 02 Ընտանիքը՝ որպես հասարակության մեջ չտեսնողների և թույլ տեսնողների՝ իրենց դերը գտնելու հարցում նպաստող գործոն:

 3. Խնդիր և լուծում 03 Չտեսնողների և թույլ տեսնողների սոցիալականացման գործընթացում կրթական համակարգի դերը:

 4. Խնդիր և լուծում 04 Ինչու՞ են չտեսնողները և թույլ տեսնողները հասարակության մեջ պասսիվ դիրք գրավում:

 5. Խնդիր և լուծում 05 Երիտասարդության (նաև չտեսնող երիտասարդության) հիմնական խնդիրները Հայաստանում:

 6. Խնդիր և լուծում 06 Չտեսնող երիտասարդներին և ընդհանրապես երիտասարդներին հուզող խնդիրները Հայաստանում և որոշ լուծումներ ու առաջարկներ երիտասարդների կողմից:

 7. Խնդիր և լուծում 07 Իր հոդվածներում արծարծվող արդիական խնդիրներն է ներկայացնում պատմության մասնագետ Աբրահամ Ծատուրյանը:

 8. Խնդիր և լուծում 08 Հաշմանդամություն ունեցող անձինք որպես քաղաքացիական հասարակության մի մաս (մաս I)

 9. Խնդիր և լուծում 09 Հաշմանդամություն ունեցող անձ, ամուսնություն, հասարակական չգրված օրենքներ:

 10. Խնդիր և լուծում 09-2 Հաշմանդամություն ունեցող անձինք որպես քաղաքացիական հասարակության մի մաս (մաս 2)

 11. Խնդիր և լուծում 11 Աշխատաշուկան և հաշմանդամություն ունեցող անձը:

 12. Խնդիր և լուծում 12 Հաշմանդամություն ունեցող անձինք՝ որպես թրաֆիքինգի ենթարկվելու ռիսկի խումբ. առկա օրենքների քննարկում:

 13. Խնդիր և լուծում 13  Ձեռքբերումներն ու անհաջողությունները հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար:

 14. Խնդիր և լուծում 14 Զրույց Սուսաննա Բունիաթյանի և Մարիաննա Չալիկյանի հետ
 15. Խնդիր և լուծում 17 Ֆիլմերում կամ գեղարվեստական այլ ուղղություններում հաշմանդամություն ունեցող անձանց կերպարի ներկայացումը:

 16. Խնդիր և լուծում 18 Ինչպե՞ս են հաղորդակցվում այսօր մարդիկ հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ: Խնդիր, որից ացանցված են բազմաթիվ այլ խնդիրներ:

-
-
-
-
-
-
-
-