Հոգեբանությունը կյանքում

 1. Հոգեբանությունը կյանքում (01) Ո՞վ է հոգեբանը և ինչո՞վ կարող է օգնել:

 2. Հոգեբանությունը կյանքում (02) Հաշմանդամություն, պատկերացումներ, կարծրատիպեր:

 3. Հոգեբանությունը կյանքում (03) Ինչ է սանոգենն մտածողությունը:

 4. Հոգեբանությունը կյանքում (04) Ինչ է հոգեսոմատիկան:

 5. Հոգեբանությունը կյանքում (05) Ինչպես օգտագործել ներքին ռեսուրսները նպատակին հասնելու համար: Ինչպես օգտագործել ներքին ռեսուրսները նպատակին հասնելու համար:

 6. Հոգեբանությունը կյանքում (06) Սոցիալական նորմերի ձևավորումն ու դրանց ազդեցությունն անձի վրա:

 7. Հոգեբանությունը կյանքում (07) Նամակի քննարկում

 8. Հոգեբանությունը կյանքում (08) Ի՞նչ հոգեբանական խոչընդոտներ են առաջանում աշխատանք փնտրելիս:

 9. Հոգեբանությունը կյանքում (09) Ի՞նչ է սթրեսը և Ինչպե՞ս լինել սթրեսակայուն:

 10. Հոգեբանությունը կյանքում (10-1) Ինչպե՞ս կարելի է բարելավել ինքնագնահատականը: (մաս 1)

 11. Հոգեբանությունը կյանքում (10-2) Ինչպե՞ս կարելի է բարելավել ինքնագնահատականը: (մաս 2)

 12. Հոգեբանությունը կյանքում (11) Նեղացկոտություն: Ինչու են մարդիկ նեղանում:

 13. Հոգեբանությունը կյանքում (12-1) Ի՞նչ է ձեռքբերովի անօգնականությունը և թե ինչպես կարելի է ձերբազատվել դրանից: (մաս 1)

 14. Հոգեբանությունը կյանքում (12-2) Ի՞նչ է ձեռքբերովի անօգնականությունը և թե ինչպես կարելի է դուրս գալ դրանից: (մաս 2)

 15. Հոգեբանությունը կյանքում (13-1) Մինչամուսնական հարաբերությունները: (մաս 1)

 16. Հոգեբանությունը կյանքում (13-2) Մինչամուսնական հարաբերությունները: (մաս 2)

 17. Հոգեբանությունը կյանքում (14-1) Նպատակադրում. Ո՞րն է երազանքի և նպատակի տարբերությունը: Ինչպե՞ս կարելի է ձեւակերպել նպատակ: (մաս 1)

 18. Հոգեբանությունը կյանքում (14-2) Նպատակադրում. Ո՞րն է երազանքի և նպատակի տարբերությունը: Ինչպե՞ս կարելի է ձեւակերպել նպատակ: (մաս 2)

 19. Հոգեբանությունը կյանքում (15) Հաղորդակցությունը գաղտնի ուժը

 20. Հոգեբանությունը կյանքում (16) Ինչպե՞ս արձագանքել քննադատությանը:

 21. Հոգեբանությունը կյանքում (17)  Ինչպե՞ս հաղթահարել կյանքի դժվարությունները:

 22. Հոգեբանությունը կյանքում (18-1)  Ծնող-երեխա հարաբերություններ. ինչպես ծնողները վերաբերվեն հաշմանդամություն ունեցող իրենց երեխային: (մաս 1)

 23. Հոգեբանությունը կյանքում (18-2)  Ծնող-երեխա հարաբերություններ. ինչպես ծնողները վերաբերվեն հաշմանդամություն ունեցող իրենց երեխային: (մաս 2)

 24. Հոգեբանությունը կյանքում (19-1)  Հաղթողների հոգեբանություն: Ինչպես հաղթել: (մաս 1)

 25. Հոգեբանությունը կյանքում (19-2)  Հաղթողների հոգեբանություն: Ինչպես հաղթել: (մաս 2)

 26. Հոգեբանությունը կյանքում (20)  Կյանքի համոզմունքների և դիրքորոշումների հոգեբանություն:

 27. Հոգեբանությունը կյանքում (21)  Ինչպես կարելի է արդյունավետորեն հաղորդակցվել: